Nahlasovanie tém ŠVOČ pre Akademický rok 2022/2023:

  • Prosím vyplňte všetky povinné polia
  • V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k téme ŠVOČ (napr. minimálny požadovaný ročník a pod.) 
  • Po kliknutí na tlačidlo odoslať je možné nahrať novú tému.